Sign In

VTT Ventures Oy

VTT-översikt 2016

VTT:s spin off-företag är teknologiintensiva tillväxtföretag som befinner sig i startskedet. Vid valet av målföretag betonas teknologisk och kommersiell innovativitet, teamets kunnande och internationell potential. VTT Ventures har till uppgift att utveckla kapitalinvesteringsdugliga kommersialiseringsteman av de mest potentiella teknologierna. VTT Ventures verksamhet är ett viktigt led i att skapa investeringsdugliga nya företag.

VTT Ventures Oy har ett nära samarbete med andra aktörer inom innovationsnätverket. VTT Ventures Oy:s investeringar i företag är marknadsbaserade och följer principerna för kommersiella kapitalinvesterare.

VTT Ventures har ett omfattande partnernätverk med kapitalinvesterare både i Finland och internationellt.

År 2016 var ett aktivt investeringsår. VTT Ventures gjorde investeringar för över 3 miljoner euro. Under 2016 investerade VTT Ventures i fyra nya spin off-företag. Vid årets utgång bestod portföljen av 22 bolag. Under 2016 samlade bolagen cirka 15 miljoner euro i nytt kapital. Räkenskapsperiodens resultat var vinstgivande.

Mer: se VTT Ventures hemsida

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi