Sign In

VTT:s affärsområden

VTT-översikt 2016

​Kunskapsintensiva produkter och tjänster

De viktigaste FoU-målen inom vårt affärsområde är lösningar som utnyttjar digitaliseringen på ett mångsidigt sätt i tillämpningar för industrin, hälso- och sjukvården och intelligenta miljöer. Inom dessa tillämpningsområden verkar vi globalt i samarbete med finländska och internationella företag och forskningsinstitut. Vårt tjänsteutbud och vår expertis täcker hela teknikkedjan ”från kisel till moln”, från mikroelektronik till digitala tjänster.

Vi fokuserar på sensorer och mätsystem, datakommunikation för kritisk infrastruktur, informationssäkerhet, analysmetoder för stora datamängder och innovativa tillverkningstekniker för nano- och mikroteknik samt tryckt elektronik. Viktiga tillämpningsområden är industriellt internet, diagnostik, medicinsk teknologi och digitaliseringen av samhället.

Syftet med den metrologiska forskningen är nya kundorienterade mät- och spårbarhetslösningar som uppfyller industrins, forskningens och det samhälleliga beslutsfattandets behov. I verksamheten främjar vi en marknadsorienterad ”från forskning till affärsverksamhet”-modell.

Smart industri och energisystem

Vårt mål är att skapa ny konkurrenskraft genom att producera intelligenta lösningar för industri och energisystem. Vi förbättrar tillverkningsindustrins verksamhetsförutsättningar genom att utveckla nya innovationsekosystem samt nya lösningar som möjliggörs av industriellt internet. I vårt forsknings- och utvecklingsarbete betonas en parallell utveckling av teknologi och affärsmodeller.

Vi främjar strukturförändringen inom tillverkningsindustrin genom att utveckla nya material, planerings- och simulationsmetoder samt automationslösningar för tillverkning. Vi utvecklar koldioxidsnåla och intelligenta lösningar för produktion, överföring, distribution och användning av energi. Intelligent trafik är ett viktigt internationellt forskningsområde tillsammans med utrustningstillverkare, trafikledsplanerare och serviceproducenter. Våra tjänster baserar sig på en gedigen material- och modelleringskompetens samt en förståelse för både industriell verksamhet och samhällets infrastruktur.

Naturresurs- och miljölösningar

Vårt affärsområde fokuserar på hållbart nyttjande av Finlands viktigaste naturresurser. Vi skapar lösningar för i synnerhet bioekonomi och cirkulär ekonomi samt cleantech-sektorn genom att utveckla värdehöjande produkter, resurseffektiv teknik och processhantering.

Vår verksamhet bygger på vår starka kompetens inom bioteknik och livsmedelsteknik, termokemiska processer, biomaterial och kemiteknik. Våra forsknings- och utvecklingstjänster kompletteras av ett brett utbud av pilotanläggningar, en stark modelleringskompetens och teknisk-ekonomisk analys och miljökonsekvensbedömning av processer och produktionskoncept.

Som särskilt intressanta områden i framtiden ser vi värdehöjande cellulosaprodukter, nya tekniker och affärskoncept inom cirkulär ekonomi, användning av koldioxid som råvara och den digitala revolutionen inom livsmedelskedjan.

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi
  
 

KONTAKTA OSS

PB 1000, 02044 VTT
Tel. växel +358 20 722 111
Öppet vardagar kl. 8:00 - 16:30,

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)

info@vtt.fi