Sign In

VTT – Affärsverksamhet av teknologi

VTT-översikt 2016

​Kärnan i VTT:s verksamhet utgörs av stark vetenskaplig och teknologisk kompetens. Vi producerar experttjänster som bygger på tillämpad forskning för våra inhemska och utländska kunder och samarbetsparter, för affärslivet och den offentliga sektorn. Genom omfattande samarbete säkerställer vi att vi har spetskompetens på våra utvalda områden och att vi alltid har tillgång till den senaste kunskapen i branschen.

Våra tjänster täcker hela innovationsprocessen från idé till kommersialisering. Vi kombinerar teknologi och spetskompetens av många olika slag när vi tillsammans med företag och samarbetspartner utvecklar nya produkter, produktionsprocesser och -metoder samt tjänster som skapar konkurrenskraft och förutsättningar för hållbar utveckling och välfärd. Vi medverkar aktivt i arbetet med att förnya industrin och affärslivet genom att bedriva teknikprognostisering samt forskning, utveckling och innovationsverksamhet på tillväxtområden med stor potential. Vi producerar också stora mängder information som stödjer beslutsfattandet i samhället. Vi strävar efter att genom forskning möta framtidsutmaningar som gäller klimatförändringen, resursernas tillräcklighet, livskvaliteten, säkerheten och industrins förnyelse.

VTT erbjuder sina kunder såväl spetskompetens som mångsidiga och till och med unika forskningsmiljöer och -utrustningar. Miljöer i pilotskala, till exempel pilotcentret för bioekonomi och cleantech Bioruukki, möjliggör en komplett utvecklingskedja för nya produkter, från grundforskning och processutveckling till prototyputveckling och produktion i liten skala.

Enligt respons från kunder har samarbetet med oss ökat kundernas konkurrensförmåga, lönsamhet och nätverksbildning. Kundenkäter visar att VTT haft stor betydelse för uppkomsten av nya produkter i kundernas VTT-forskningsprojekt. Totalt 27 procent av dem som besvarade enkäten år 2015 meddelade att den nya eller förbättrade produkten eller processen inte skulle ha kunnat tas fram utan VTT:s expertis.

TÄHÄN TAULUKOT

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi