Sign In

Styrelseordförandens översikt

VTT-översikt 2016

​Dynamiska VTT fortsätter att säkra Finlands tillväxt

VTT, som fyllde 75 år i början av året, har genom åren utvecklat banbrytande ny teknik, ställt sitt tekniska kunnande till samhällets och företagens förfogande och haft det som underlag för att tillsammans med kunderna ta fram ny affärsverksamhet. VTT:s tillämpade forskning har spelat en viktig roll för att skapa praktiska tillämpningar utifrån forskningsresultaten i samarbete med olika industribranscher.

Fokus för VTT:s forskning har sedan begynnelsen vuxit fram ur behoven hos industrin och samhället i Finland. Till exempel har forskningen gjort det möjligt att utveckla svetstekniken från sina tidigaste dagar via CAD- och CAM-system till dagens produktionsmetoder, som bygger på digitalisering och virtuell verklighet. VTT:s forskning inom radioteknik har i sin tur utgjort en grund för utvecklingen av mobiltelefoner och annan ICT-teknik. Nya möjligheter har skapats för skogsindustrin genom nanocellulosa- och biobränsleinnovationer. Finland är fortfarande en föregångare även när det gäller utvecklingen av kraftverkens teknik för förbränning i fluidiserad bädd. VTT har utgjort en viktig del av det finländska innovationssystemet som är unikt även internationellt.

De snabba förändringarna har accelererat så dramatiskt att nu, 2017, gäller det att hela tiden och allt snabbare kunna förnya sin verksamhet, lära sig och skapa nytt för att hålla jämna steg med den globala konkurrensen. Endast de som kan lära sig nya saker tillräckligt snabbt och skapa ny affärsverksamhet utifrån det kommer att överleva. I det här hänseendet kommer VTT att vara en aktiv larmklocka för Finland och företag som verkar här.

Eftersom behoven hos de flesta av VTT:s kundbranscher förändras i allt snabbare takt på grund av bl.a. digitaliseringen, måste VTT också förnya sin egen kompetens och sina tillvägagångssätt med kunderna minst lika snabbt och delvis till och med snabbare än sina kunder för att kunna fortsätta vara ledande inom teknik och attraktiv som partner. VTT:s egen förnyelse har accelererats genom en strategiprocess som startade förra året och som söker nya tillväxtvägar. VTT:s hela personal deltar i denna på ett eller annat sätt. Det har varit glädjande att se den inspiration och diskussion som uppstått genom det och som jag hoppas sprider sig och hjälper till att hitta ännu bättre sätt att få till stånd effekter, dvs. skapa förnyelse och tillväxt i Finland.


Aaro Cantell
Ordförande för styrelsen

Medlemmar av VTT:s styrelse och deltagande i möten år 2016

Aaro Cantell
Chairman
Normet Oy
Ordförande
DI, f. 1964
Styrelsemöten 11/11
Belöningsutskottet 2/3

Matti Hietanen
Verkställande direktör
Terrafame Group Oy
VH, EM, f. 1977
Styrelsemöten 11/11
Belöningsutskottet 3/3
Revisionsutskottet4/5

Kari Knuutila
CTO
Outotec Oyj
Teknologie doktor, f. 1958
Styrelsemöten 10/11
Revisionsutskottet5/5

Harri Leiviskä
CFO
Suunto Oy
MBA (CU), EM,
f. 1968
Styrelsemöten 9/11
Revisionsutskottet5/5

Petra Lundström
VP
Nuclear Development Fortum Power and Heat Oyj
DI, f. 1966
Styrelsemöten 11/11
Belöningsutskottet 2/3

Anneli Pauli
Prof.
AFD, f. 1955
Styrelsemöten 11/11

Kaija Pehu-Lehtonen
SVP, Business Development
Metsä Fibre Oy
DI, f. 1962
Styrelsemöten 10/11
Revisionsutskottet5/5

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi
  
 

KONTAKTA OSS

PB 1000, 02044 VTT
Tel. växel +358 20 722 111
Öppet vardagar kl. 8:00 - 16:30,

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)

info@vtt.fi