Sign In

Personal

VTT-översikt 2016

​Vi satsar på utveckling av ledarskapet och chefsarbetet

Ledarskap och ett högklassigt chefsarbete är nyckelfaktorer för VTT:s framgång. Våren 2016 lät vi hela vår organisation ta del i arbetet med att skapa vår nya strategi och utveckla ett nytt slags ledarskap på VTT. Vi fortsatte denna dialog på hösten 2016. På hösten ordnade vi dessutom två chefsdagar där huvudtemana var gott ledarskap och teamutveckling.

Chefsutbildningen och utvecklandet av chefernas färdigheter fortsatte även år 2016. Vi genomförde också en roadshow om tidigt ingripande och införde ett elektroniskt verktyg för samtal om arbetshälsan som stöd för förfarandet för tidigt ingripande. Ca 160 chefer deltog i dessa program. Vi främjade responskulturen inom VTT genom att lansera en webbkurs om högklassiga samtal i vardagen.

Arbetshälsan är en viktig framgångsfaktor för oss

Målet för arbetshälsoarbetet på VTT år 2016 var att öka individernas upplevelse av välmående på jobbet, utveckla chefsarbetet och förenkla de befintliga processerna genom LEAN-konceptet. I teamverkstäder behandlades frågor som gällde psykiskt välbefinnande, ledning av det egna arbetet och planering av den personliga tidsanvändningen samt identifiering av skillnader mellan individerna. Verkstäderna var välbesökta, då 92 team av 120 deltog i dem. Andra teman inom arbetet för bättre arbetshälsa var bl.a. mindfulness samt grupper för sömn, viktkontroll och smärtor i nacke och rygg. Under det senare halvåret införde vi den elektroniska appen för pausgymnastik Cuckoo. Vi erbjöd träning för ökade resurser särskilt i syfte att förebygga muskuloskeletala sjukdomar och svårigheter med att orka med jobbet.

Personalutveckling med mångsidiga metoder

VTT:s framgång bygger på personalens kontinuerliga lärande. Lärandet på jobbet kompletterades med utvecklingsprogram som fokuserade på träning i deltagarnas färdigheter i försäljning och projektarbete. Ett av målen var avläggandet av certifikatet IPMA C. VTT:s interna mentorprogram fortsatte med fler än 30 deltagande mentorpar. Dessutom slutfördes det första gemensamma mentorprogrammet tillsammans med Aalto-universitetet och Rundradion.

Utvecklingssamtalen förnyades och vi införde en ny modell för bedömning av utmärkta och verkningsfulla prestationer.

En bra arbetsgivarimage en förutsättning för att hitta nya experter

Åtgärderna för att förstärka VTT:s arbetsgivarimage riktades i huvudsak till studerande. Vi marknadsförde VTT bland annat på rekryteringsmässor, genom samarbete med studentorganisationer och med en sommarjobbskampanj. Vi har dessutom utvecklat och aktiverat vår kommunikation i de sociala medierna under 2016. Vi lyckades bra i kampanjen för ansvarsfullt sommarjobb och VTT beviljades priset för största förbättringen i placeringen på listan. I Universums ranking av idealarbetsgivare fick VTT femte plats bland professionella inom teknik och naturvetenskap och åttonde plats i undersökningen med studerande.

Premiering en viktig del av en positiv arbetstagarupplevelse

Vi siktar på ett rättvist och sporrande premieringssystem. Vi började arbetet med att utveckla principerna och helheten för premiering år 2016. Målet med reformen är att göra systemet för premiering klarare och tydligare samt att öka premieringens verkan. Som det främsta incitamentet på kort sikt inför vi arvoden som vi använder mångsidigt för att belöna anställda för utmärkta prestationer. Vid utvärderingen används VTT:s enhetliga strategiska indikatorer.

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi