Sign In

VTT 75 år av affärsverksamhet genom teknologi

VTT-översikt 2016

VTT har sedan verksamheten startade varit en samarbetspartner för företag i utvecklingen av nya teknologiska lösningar och producerat information som stöd för beslut i samhället. VTT:s forskningsresultat har utnyttjats inom alla teknikområden. De har även resulterat i spin off-affärsverksamhet.

Uppdrag: en bra morgondag

VTT har i över 75 års tid skapat innovativa teknologilösningar, vilka påverkar finländska företags framgång och människors liv. Vår blick är dock alltid riktad framåt.

För att fira det självständiga Finlands jubileumsår bjuder vi in olika partner för att lösa viktiga utmaningar inom näringslivet och samhället i vårt projekt VTT100.

Läs mer och kom med: www.vtt.fi/vtt100​

1940-talet

Materialundersökningar och -tester var centrala när VTT inledde sin verksamhet år 1942. VTT utvecklade till exempel icke-antändbar takfilt och trämaterial för arméns behov. I 1940-talets efterkrigstida Finland fokuserade VTT:s livsmedels­forskning på kvalitetskontroll av livsmedel.

1950-talet

Industrins forsknings- och testnings­­behov ökade. I mitten av 1950-talet utförde VTT redan över 6 000 tester som beställningsarbeten. I byggnadstekniklaboratoriet undersöktes nya byggnads­­material för att ersätta gamla. VTT utökade verksamheten för att förutom testning i allt högre grad även kunna bedriva vetenskaplig forskning.

1960-talet

På 1960-talet växte VTT till Finlands största forskningsinstitut. VTT satsade på sin egen verksam­het genom att skaffa ny utrustning för bl.a. korrosions­undersökningar, vilka utnyttjades för bilar och fartyg. En ny träbearbetningsmetod sparade råvaror och förbättrade sågningen. I testbryggeriet kunde man utöver jästarters och olika spannmåls egenskaper även undersöka industriella processer.

1970-talet

Den rådande energikrisen i Finland och fokus på miljöfrågor medförde flera forskningsområden för VTT. Med hjälp av Pilot-fermentorn kunde biotekniska processer, som produktionen av mikrobenzymer, antibiotika och encellsproteiner undersökas. Med hjälp av autoklavutrustning som byggdes på VTT kunde kärnkraftverkens verkliga korrosionsförhållanden simuleras. Fram till 1970 hade större delen av VTT:s laboratorier fått nya lokaler i Otnäs.

1980-talet

Användningen av datorer vid planeringen av maskiner och utrustning ökade kraftigt på 1980-talet. Med hjälp av CAD- och CAM-teknik kunde planeraren snabbt och förmånligt testa olika alternativ. VTT medverkade aktivt i utvecklingen av mobiltelefonen. På VTT utvecklades även världens första videotelefon redan år 1984, men då var tiden ännu inte riktigt mogen för att den skulle ha kunna kommersialiserats.

1990-talet

Nya lösningar inom snabbt utvecklande informationsteknik, elektronik och trådlös kommunikation var föremål för intensiv forskning och experiment. EMFI-plasten erbjöd nya lösningar för givarteknik och utvecklingen av aktiva ljudelement. VTT deltog även i internationell verksamhet till exempel i Europeiska rymdorganisationen ESA:s vetenskapliga rymdprogram. VTT började utveckla virtuella prototyper, där en digital dator­modell användes som stöd för produktutveckling samt för att minska kostnaderna. Bioteknologi blev ett växande forskningsområde.

2000-talet

VTT:s centrala forskningsobjekt var bl.a. lågenergi- och produktionstekniklösningar samt teknologier som stödjer hållbar utveckling. VTT utförde banbrytande forskningsarbete i bl.a. utvecklingen av biobränslen och energilösningar för byggande samt teknologier för tryckt intelligens. På VTT utvecklades även nya trådlösa kommunikationslösningar samt RFID- och mobil­telefonlösningar. Nanotekniken öppnade även nya teknologiska möjligheter.

VTT idag och i framtiden

VTT främjar utvecklingen av produktionen, teknologin och nya produkter inom Finlands skogsindustri. Nya produkter skapas genom att utveckla skogsindustrins produktionsprocesser och -maskiner samt med hjälp av ett bioraffinaderi, nanoteknikmetoder och genom att förena biokemisk diagnostik eller elektroniska sensorer i papper. Nya produkter är bl.a. andra generationens syntetiska biodiesel, bioetanol, bioeldningsolja samt bioenergi. Utöver dessa är framtidens produkter olika biopolymerer och biokemikalier för livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrins behov.

Tryckt elektronik gör det möjligt att enklare förena sensorer och därigenom nya funktioner i olika produkter. Genom att förena sensorer, datanät och människors kunskaper till exempel med hjälp av sociala medier skapas nya, innovativa tjänster och nya affärsmöjligheter.

Nya bioteknologiska tillämpningar erbjuder nya möjligheter till exempel för livsmedelsproduktion.

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi