Sign In

VTT-översikt 2016

 

VTT Affärsverksamhet av teknologi

En ljus framtid byggs med vetenskapliga innovationer

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab är ett av Nordens ledande forsknings- och teknologibolag. Vi erbjuder experttjänster som baseras på tillämpad forskning till våra kunder och samarbetsparter i Finland och i utlandet, för affärslivet och den offentliga sektorn. Vi skapar inflytande genom vår vetenskapliga och teknologiska kunnande och hjälper företag att växa och skapar framgång i samhället.

 

Antti Vasara         
"I kärnan av VTT:s verksamhet finns ett starkt teknologikunnande och de lösningar vi kan skapa med hjälp av den. Finland utvecklas och förnyas med hjälp av teknologi."

 

 

VTT i korthet

Verkställande direktörens översikt

VTT – Affärsverksamhet av teknologi

VTT 2016-2020: strategi, mission, värderingar (på engelska)

VTT:s organisation och affärsområden

VTT:s dotterbolag

 

Bokslut: Nyckeltal (på engelska)

Personal

VTT 75 år av affärsverksamhet genom teknologi

Styrelseordförandens översikt

Referenser och forskningsresultat

 

Genomslagskraft

VTT:s genomslagskraft  
Inhemskt och internationellt samarbete
FoU-infrastruktur   
Publikationer

Företagsansvar

 

Skatteavtryck och styrning

Samhällsansvarsrapportering

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi