Sign In

Samhällsansvarsrapport

VTT-översikt 2017

Två händer som håller en symbol som symboliserar miljömedvetenhet

​VTT:s samhällsansvarsrapport 2017 består av pdf-rapport och kompletterande webbinnehåll.

Exempel på forskningsresultat 2017

 

​​Främjandet av ansvarsfull vattenförbrukning utgör en del av VTT:s innovationsverksamhet

Aalto-universitetet, Naturresursinstitutet (Luke), jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, VTT och WWF Finland har utarbetat en vattenansvarsförbindelse som en del av statsrådets samhällsförbindelse om hållbar utveckling. VTT lovar främja vattenansvarsskyldighet i sin verksamhet genom att utveckla industrins konkurrenskraft och innovativa lösningar som stöder samhällets välbefinnande och som främjar en effektiv och miljövänlig användning av vatten. Läs mera på Sitoumus/Commitment 2050 -sajten >>

 

Med hjälp av en klimatplan mot ett hållbart koldioxidsnålt samhälle 

I effektbedömningen för den klimatpolitiska plan på medellång sikt (KAISU) som förutsätts i klimatlagen har man granskat klimatpolitikens effekter på Finlands växthusgasutsläpp, energisystemet, ekonomin, miljön och hälsan. Planen specificerar och kompletterar åtgärderna i den i november 2016 publicerade energi- och klimatstrategin för att minska växthusgasutsläppen på den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, dvs. ansvarsfördelningssektorn. Läs mera i Government Report on Medium-term Climate Change Policy Plan for 2030 miljöministeriets rapport >>

 

​​Textilkretsloppets ekosystem tar återvinningen till en ny nivå

Ett industriellt utnyttjande av kasserade textilier förutsätter att man för olika fibrer från bomull till polyester och viskos skapar ett omfattande sorterings- och uppsamlingsnätverk. Även de företag bör hittas som vill delta i att utveckla cirkulär ekonomi till affärsverksamhet. VTT koordinerar en Tekes-stödd andel på 2,3 miljoner euro inom Telaketju-projektet som utvecklar den cirkulära textilekonomin. Projektets uppgift är att upprätta ett ekosystem som omfattar företag och övriga aktörer och som lyfter den cirkulära textilekonomin i Finland till en alldeles ny nivå och utvecklar den till lönsam affärsverksamhet. Läs mera om projektet för att återanvända kasserade textilier >>

 

VTT:s miljövänliga och förmånliga sätt att tillverka plastflaskor av biomaterial

VTT har utvecklat en ny och miljövänlig metod för tillverkning av återvinningsbar plast av växternas socker. Av plasten kan man tillverka t.ex. biobaserade plastflaskor. Materialet lämpar sig även för målfärger, förpackningarnas gasbarriärer och industriella hartser. Läs mera om den nya metoden för att tillverka biobaserade plastflaskor >>

 

Lösningar för miljöolägenheter inom gruvindustrin genom återanvändning av vatten och anrikningssand

En grupp som omfattar sju finländska företag och universitet deltar aktivt i ITERAMS-projektet (Integrated Mineral Technologies for More Sustainable Raw Material Supply) som förnyar vatten- och avfallskoncepten. I projektet som koordineras av VTT utvecklas kompetens, med vars hjälp EU kan fungera som föregångare inom gruvindustrin när det gäller en minimering av vattenförbrukning, avfall och energikonsumtion. Läs mera om hur ITERAMS-projektet kan förnya gruvindustrins vatten- och avfallskoncept >>

  

Nya generationens hållbara fiberprodukter genom samarbete mellan VTT och 33 företag

Kommersialiseringen av nya fiberprodukter förutsätter ett företagssamarbete och en utveckling av forskningsresultaten för att via ett pilotskede få ut produkten på marknaden. VTT har samlat 33 företag för Future Fibre Productsprojektet som påskyndar utvecklingen med hjälp av en finansiering på 4,5 miljoner euro. Projektet stärker Mellersta Finlands ledande ställning som en internationell kunskapskoncentration för fiberprodukter. Läs mera om sammanslutningen för att utveckla nya generationens hållbara fiberprodukter >>

 

<< Återvänd till VTT-översiktens framsida

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi
  
 

KONTAKTA OSS

PB 1000, 02044 VTT
Tel. växel +358 20 722 111
Öppet vardagar kl. 8:00 - 16:30,

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)

info@vtt.fi