Sign In

Industrins förnyelse - möjligheter med hjälp av innovationer

 

Ett industriområde fotat uppifrån

En radikal förnyelse av planeringen, tillverkningen och serviceaffärsverksamheten med hjälp av digitalisering skapar konkurrenskraft och möjligheter till affärsverksamhet för industrin även i länder med en hög kostnadsstruktur. Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsläge ärstarkt förknippat med exportindustrins framgång. Med tanke på exporten är det viktigt att den finländska industrin är en av de ledande utvecklarna och ibruktagarna av digitala lösningar och affärsmodeller.

Framtidens intelligenta produkter och tjänster skapas i industrins nya ekosystem, som stöds av en globalt sammankopplad plattformsekonomi. Samarbete, den ökande betydelsen av serviceaffärsverksamhet och utnyttjandet av data skapar helt nya möjligheter och medför ändringar i hur man genererar värde. Nya affärsmodeller och tjänster som grundar sig på big data stärker konkurrenskraften inom den finländska industrin.

Med hjälp av robotisering, smidig automation och artificiell intelligens kan produktionen märkbart effektiveras och produktionskostnader sänkas. Produktionsindustrin får konkurrenskraft genom specialisering samt genom global nätverksbildning. Bundenhet till begränsade resurser, såsom energi, material och vatten, kan minskas med hjälp av cirkulär ekonomi.

I Finland finns det utbildad, kunnig arbetskraft och goda möjligheter till innovativ verksamhet. Vi har alltså alla förutsättningar att vara en föregångare inom tillverkningsindustrin och serviceaffärsverksamheten.

#IndustrialRenewalVTT

Exempel på forskningsresultat 2017

 

Konkurrensfördelar av digitalisering​

VTT och Hydroline Oy utvecklar tillsammans nästa generations nätanslutna och intelligenta hydrauliska cylindrar. Det nya projektet möjliggör en övergång från produktcentrering till en ny serviceaffärsmodell, vilket skapar nya konkurrensförmåner. Läs mera om Hydrolines hydrauliska cylindrar >>

 

Digitaliseringen revolutionerar textilindustrin

Digitaliseringen kommer att inom den närmaste framtiden medföra betydande förändringar till textil-, klädes- och modebranschen, bl.a. tack vare 3D-modellering, intelligenta kläder, robotik och möjligheterna till kundanpassning av produkter. VTT undersöker lösningar som erbjuds av nya digitala teknologier, med vars hjälp man kan göra omsättningen i produktsortimentet avsevärt snabbare, korta av produktionsutvecklingen, minska produktionskostnaderna samt underlätta val i enlighet med en hållbar utveckling. Läs "Will the Finnish clothing and textile industry take the digital leap?" på VTT:s blogg >>

 

Ökad effektivitet för biodieselproduktionen genom decentraliserad produktion

VTT deltar i utvecklingen av produktionsprocessen för biobränslen, som kan föras till en biobaserad råmaterialkälla. Med den nya produktionsprocessen eftersträvas besparingar i produktionskostnaderna med 35 procent. Alltså skulle produktionskostnaderna för biobränslen per liter sjunka till t.o.m. under 0,80 euro. I det EU-finansierade COMSYN-projektet byggs en koncis gasnings- och syntesprocess, som används för att tillverka konkurrenskraftiga bränslen av bio- och återvinningsråmaterial särskilt för den tunga trafiken.  Läs mera om COMSYN-projektet och gasnings- och syntesprocessen som utvecklas >>

 

Framtidens produkt föds på distans

VTT, Tammerfors tekniska universitet (TTY) och Tammerfors yrkeshögskola (TAMK) har grundat en gemensam digital fabriksdemo. Den övervakar och styr på distans från ett ställe organisationernas olika slags robotar som befinner sig på olika verksamhetsställen. I lokalerna finns systemets styrrum där man via monitorer styr och följer robotarnas arbete och produkttillverkningen moment för moment. Läs mera om den digitala fabriksdemon>>

 

<< Återvänd till VTT-översiktens framsida

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi