Sign In

Helhetssäkerhet – säkerhet i en föränderlig värld

 

Sjöar och öar fotat uppifrån

Världen runtomkring oss förändras snabbt och plötsliga förändringar kan orsaka katastrofer. Exponeringen för hot som orsakas av naturen och människan ökar. För att samhället ska klara sig i alla förhållanden krävs det att kontinuiteten för människornas säkerhet samt för offentliga och privata funktioner säkerställs vid olika störningar. Ett framtida helhetssäkert samhälle förutsätter en tidig identifiering av hot, beredning för hot samt en snabb återhämtning.

VTT stöder aktörerna inom olika branscher i tryggandet av helhetssäkerheten med hjälp av nya teknologier, innovationer och tjänster. Även invecklade system planeras och utvecklas så att de är naturligt säkra, flexibla och anpassbara samt testas omsorgsfullt. På så sätt uppnås en säker och pålitlig användning av olika
innovationer i det digitaliserade samhället.

Lösningar som används som skydd mot hot möjliggör ett störningsfritt liv samt störningsfri affärsverksamhet.

#SafetySecurityVTT 

Exempel på forskningsresultat 2017

 

​​Ny försörjningsberedskap för en rymdstation genom förstärkt verklighet

I ett internationellt projekt som leddes av VTT utvecklades ett nytt verktyg med förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR) för Europeiska rymdorganisationen ESA. Astronauter har i framtiden tillgång till AR-verktyget vid utmanande försörjningsförhållanden och för att följa upp anordningarnas läge i rymden i realtid. De första praktiska testerna har utförts på ESA:s astronaututbildningscentral och resultaten har varit utmärkta. Läs mera om hur rymdstationer kunde försörjas genom förstärkt verklighet >>

 

Finlands första 5G-utvecklingsmiljö öppnas för företag

Finlands första 5G-testnät utvidgas i Uleåborg. I fortsättningen kommer VTT:s, Uleåborgs universitets och Centria-yrkeshögskolans 5G-utvecklingsmiljö 5GTN att vara tillgängligt särskilt för affärsverksamhetens behov. I arbetet deltar redan en stor grupp med finländska företag, med vilka 5G-teknologin kommer att testas på flera olika applikationsområden. Läs mera om Finlands första 5G-utvecklingsmiljö >>

 

VTT:s robotbilar ut på allmän väg

Marilyn och hennes make Martti, Finlands första robotbilar som beviljats testtillstånd för vägtrafik, har avancerat till följande nivå och börjat kommunicera med köromgivningen. Robotbilarna som VTT utvecklat hör, ser och känner
och de använder sig av inhemsk intelligens. De kan följa en programmerad rutt och undvika plötsliga hinder utan att kollidera och utan chaufförens hjälp. Tills vidare kräver bilarna att körfältslinjerna eller vägkanterna är synliga.  Läs mera om Finlands första robotbilar som fått testtillstånd >>

 

Blockkedjetekniken säkerställer pålitligheten hos välfärdsapplikationer och -tjänster

VTT har i ett projekt inom statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet utrett blockkedjeteknikens nyttor vid effektiveringen av social-, hälso- och sjukvårdstjänster. Som åtgärd rekommenderas att via konkret testning främja välfärdsekosystemet, som grundar sig på blockkedjor. Informationens pålitlighet och välfärdspenningen skulle skapa en grund för att lyfta upp förebyggande hälso- och sjukvård och upprätthållande av välmående till en central ställning inom social- och hälsovårdstjänsterna. Läs mera om hur blockkedjor säkrar pålitlighet >>

 

<< Återvänd till VTT-översiktens framsida

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi