Sign In

Ett bra liv – livskvalitet och välbefinnande

 

En strand fotat uppifrån

Stora globala utmaningar- den åldrandebefolkningen, robotiseringen, ändringar i arbetslivet, urbaniseringen och ändringar i infrastrukturen- påverkar vårt dagliga liv. Den åldrande befolkningen och ökningen i hälso- och sjukvårdkostnaderna förutsätter en ändring i verksamhetssätten, så att sjukdomar kan förebyggas effektivt och så att man kan förflytta sig mot en deltagande och individuell hälso- och sjukvård.

Det pågår en stor omvälvning i arbetslivet, t.ex. genom automatiseringen av dataarbete samt robotiseringen, vilket gör att antalet traditionella arbetsplatser minskar. Det fasta förhållandet mellan människan och teknologin uppdagas särskilt i anordningar som vi använder både i arbetet och på fritiden. Ävenomapparaterna borde underlätta vårt liv, kan de i stället ökamängden av stress. Urbaniseringen och ändringarna i infrastrukturen ställer krav på planeringen av livsmiljön.

Finland kan lösa dessa utmaningar, eftersom vi har en välutbildad befolkning samt många tillväxtföretag och det råder en förtrolig anda i samhället. VTT utvecklar ny teknologi, tjänster och affärsmodeller, som är till nytta för människorna även som individer.

#GoodLifeVTT

Exempel på forskningsresultat 2017

 

​​Mobilapparat som upptäcker rytmstörningar snart tillgänglig för konsumenterna

VTT:s spin off-företag VitalSignum lanserar nu för konsumenterna en liten mobilapparat som identifierar rytmstörningar genom att mäta hjärtats elektriska aktivitet (EKG) hos användaren. Läs mera om mobilapparaten som upptäcker rytmstörningar >>

 

Artificiell intelligens avslöjar hjärtpatientens risk för komplikationer

Med en applikation med artificiell intelligens kan man identifiera hjärtpatienternas risker och förebygga komplikationer som orsakas av hjärtsjukdomar redan i ett tidigt skede. Applikationen förbättrar patientsäkerheten och medför samtidigt besparingar i de ökande hälso- och sjukvårdskostnaderna. Läs mera om hur artificiell intelligens kan avslöja hjärtpatienters risk för komplikationer >>

 

Det nya mätningssystemet som grundar sig på ultraljud förbättrar kvaliteten på inneluften och minskar energikostnader med upp till 50 %

En hälsosam och behaglig inneluft som förbättrar produktiviteten kan åstadkommas endast genom att säkerställa att ventilationen exakt motsvarar behoven hos de människor som vistas i lokalen. Nuvarande ventilationssystem grundar sig ofta på en uppskattad genomsnittlig utnyttjandegrad och de kan inte anpassa sig för ändringar i utnyttjandegraden inomhus.  Läs mera om det nya mätningssystemet som kan förbättra kvaliteten på inomhusluften >>

 

VTT:s vägkarta dirigerar Finland till vinnare inom artificiell intelligens

Nu är det den rätta tidpunkten att bedöma situationen från Finlands synvinkel och besluta på vilka områden vi är starka och var de bästa möjligheterna finns för finländska företag och samhället att utnyttja det genombrott som artificiell intelligens medför. Bland annat på arbetsplatserna och inom inkomstfördelningen bör man på samma sätt förbereda sig för samhälleliga verkningar. VTT presenterar i sin rapport flera åtgärdsförslag, med vilka vårt land klarar av det digitala genombrottet och gör oss till en av vinnarna. Läs mera om arbets- och näringsministeriets program för artificiell intelligens >>

 

<< Återvänd till VTT-översiktens framsida

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi