Sign In

VTT-översikt 2017

 


VTT-översikt 2017 består av pdf-rapport och kompletterande webbinnehåll.

​​Verkställande direktörens översiktVTT Antti Vasara

"Vi har redan i flera år långsiktigt byggt upp VTT till en mera kundorienterad och relevant partner för näringslivet och samhället. Vi försöker allt bättre förstå företagens och samhällets behov samt tillsammans skapa möjligheter för affärsverksamhet även när det gäller stora utmaningar. Förra året såg vi hur kundresponsen, förtroendet för VTT samt attraktiviteten som arbetsgivare förbättrades. Vi är stolta och tacksamma för detta.

Jag vill ge ett varmt tack till alla VTT-medarbetare, våra kunder och samarbetsparter för år 2017. Det är en stor glädje att bygga upp en ljusare framtid tillsammans med er."

Verkställande direktör
Antti Vasara

Läs verkställande direktörens översikt i sin helhet >>

 

​​Nyckeltal 2017*


Omsättning och övriga rörelseintäkter *

258 M€
 
Mottagna uppfinningsanmälningar

237
45 första ansökningar**

Patentfamiljer**

364
 
        
Patent och ansökningar*

1 324

751 beviljade patent,
573 patentansökningar
som varit anhängiga**
        
Publikationer sammanlagt

1 345

i VTT:s egna
publikationsserier 61**

   ​Internationella vetenskapliga tidningsartiklar**

610
Personal 31.12.2017*

2 368

Doktorer och licentiater*

27 %

Högskoleexamen*

80 %

 
*VTT-koncernen  **Moderbolaget

Rapporter

VTT-översikten 2017 i pdf-format 

 

Exempel på forskningsresultat 2017


KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi