Sign In

Om oss

 

​Teknologiska forskningscentralen VTT Ab är ett av de ledande forsknings- och teknologibolagen i Europa och har nationellt status. Vi tar genom forskning och kunskap fram experttjänster för våra kunder och samarbetsparter i Finland och i utlandet, för affärslivet och den offentliga sektorn. Bakom oss har vi 75 år av vetenskap, spetsforskning, resultat och bevis på att våra kunder fått bättre konkurrenskraft och framgång.

Vi utvecklar nya intelligenta teknologier, resultatinriktade lösningar och innovativa tjänster. Tillsammans med våra kunder skapar vi affärsverksamhet genom teknologi och lägger grunden för framgång och välfärd för människans bästa.

Vi använder 4 000 000 timmar hjärnkapacitet per år för att göra teknologiska framsteg. Du drar nytta av den här spetsforskningen, då vi tillsammans med dig skapar nya produkter, produktionsprocesser och -metoder samt tjänster. Genom ett omfattande internationellt samarbete och nätverk garanterar VTT att kunskapen och tekniken utnyttjas effektivt.

Enligt undersökningar kan företag som samarbetar med VTT uppnå en 60 % bättre omsättning jämfört med branschens genomsnitt.

VTT har beviljats certifikatet ISO9001:2015. Vidare har vårt miljösystem certifierats enligt ISO14001:2015. Därtill rapporterar vi om företagsansvarsfrågor enligt GRI-kriterierna.

VTT är en byggsten i Finlands innovationssystem och ingår i arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

VTT Group

 • Omsättning: 180 M€
  Övriga rörelseintäkter 77 M€
  Sammanlagt 258 M€ (VTT koncernen 2017)
 • Personal: 2 368 (31.12.2017)
 • Verkställande direktör: Antti Vasara
 • Grundat: 1942

 

​​Nyckeltal 31.12.2017

Ekonomi

 • Omsättning 153 M€ 
 • Övriga rörelseintäkter 82 M€ (54 % av omsättningen)
 • Statligt understöd 73 M€ (48 % av omsättningen)
 • Internationella intäkter 54 M€ (35 % av omsättningen)

 

Personal

 • Personal totalt 2 109 (31.12.2017) 
 • Varav 80 procent har högskoleutbildning 
 • Varav 27 procent är doktorer eller licentiater


Kunder

 • kunder totalt 1 530
 • finska företagskunder 915
 • utländska företag 390
 • offentliga organisationer i Finland och utlandet 225

 

Resultat

 • 237 uppfinningsanmälningar
 • VTT har 1 424 patent och patentansökningar i sin patentportfölj
 • Publikationer 1 345 st, varav 610 (45 %) var vetenskapliga artiklar
    

​VTT:s namn får användas i reklam endast med ett skriftligt tillstånd från VTT.

På finska 

VTT-förkortningen används inom informations- och marknadsföringssammanhang: VTT
I officiella dokument t.ex. kontrakt skrivs hela namnet på följande vis: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Svenska

VTT-förkortningen används inom informations- och marknadsföringssammanhang: VTT
I officiella dokument t.ex. kontrakt skrivs hela namnet på följande vis: Teknologiska forskningscentralen VTT Ab

Engelska

VTT-förkortningen skrivs alltid ut på följande vis: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd

Logo

VTT:s logo får endast användas ifall man skilt kommit överens om det med VTT:s kommunikationsavdelning. Logon får användas endast i sin originalform dvs. det är inte tillåtet att förändra dess färger eller dimensioner.

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi