Sign In

VTT blev aktiebolag 1.1.2015

2015-01-07

Teknologiska forskningscentralen VTT och Mätteknikcentralen MIKES gick samman 1.1.2015. Samtidigt blev VTT ett aktiebolag. VD för VTT Ab är Erkki KM Leppävuori.

Det statligt helägda, icke-vinstdrivande aktiebolaget Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, som utför ett specialuppdrag, är en del av Finlands innovationssystem och hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. VTT får fortfarande statlig basfinansiering för att ta fram nya teknologiska initiativ, men i företagets verksamhet betonas andelen av företagsdriven serviceverksamhet.

Som aktiebolag kan VTT nu rikta resurser i nya riktningar friare och smidigare än förut. Företagets verksamhetsområde är tillämpad forskning i teknologi och att omsätta forskningsresultaten till praktiska fördelar. Företaget verkar även som nationellt metrologiinstitut.

Med hjälp av forskning och kunskap producerar VTT Ab experttjänster för inhemska och internationella kunder, partner, affärslivet och den offentliga sektorn. VTT Ab är Finlands största forskningskluster som bedriver tillämpad forskning och är samtidigt Nordens ledande forsknings- och teknologiföretag. VTT har fokuserat sin forskning till tre affärsområden. Dessa är Informationsintensiva produkter och tjänster, Intelligent industri och energisystem samt Naturresurser och miljölösningar.

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi