Sign In

Gemensamma digitala plattformar och informationssystem stöder landskapsreformen

2018-02-28

Projektet YritysDigipalvelut, som har undersökt användningen och utvecklingen av de digitala systemen för företagstjänster, genomfördes av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab samt Närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån i Lappland.

I och med landskapsreformen slås de nuvarande arbets- och näringstjänsterna och företagstjänsterna samman till tillväxttjänster, och organiseringsansvaret för tjänsterna överförs till de nya landskapen. När också ansvaret för att producera tjänsterna fördelas på allt fler aktörer, är det viktigt att de digitala system som används erbjuder kunderna smidiga servicekedjor och möjliggör förmedling av information över organisationsgränser. Som stöd för detta behövs förvaltningsmodeller.

Projektet YritysDigipalvelut, som har undersökt användningen och utvecklingen av de digitala systemen för företagstjänster, har nu publicerat sin utredning som har gjorts inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017. Utredningen presenterar praxis som har visat sig fungera väl i skapandet av förvaltningsmodeller för gemensamma plattformar och informationssystem. Den ger också praktiska exempel på förvaltningsmodeller för att ordna uppgifter med anknytning till utveckling och upprätthållande av digitala system. Dessutom föreslår utredningen förvaltningsmodeller som är anpassade efter tillväxttjänsternas behov. Någon motsvarande utredning som sammanställer olika förvaltningsmodeller har inte tidigare gjorts i Finland. En utredning av detta slag behövs för att de olika aktörerna inom den offentliga sektorn ska kunna dela med sig av information om förvaltningsmodeller, sina erfarenheter och upptäckta problem och på så sätt lära sig av varandra.

De digitala tjänster som tidigare förvaltades centraliserat kommer efter reformen att upprätthållas och utvecklas i en miljö med självstyrande landskap. Det är viktigt att de digitala plattformar och informationssystem som används erbjuder kunderna smidiga servicekedjor och möjliggör förmedling av information över organisationsgränser. Sådana digitala plattformar och informationssystem är till exempel Työmarkkinatori, Y-CRM (Yritys CRM), MarketOpportunities.fi och Suomi.fi.

Med tanke på digitaliseringen av tillväxttjänsterna är det viktigt att föra samman tjänsteanordnarna, tjänsteproducenterna och kunderna till ett ekosystemliknande samarbete. Det är också viktigt att fastställa de olika aktörernas roller samt den praxis och de modeller som tillämpas i samarbetet. Det behövs systematiska förvaltningsmodeller som stöd för upprätthållandet och den fortsatta utvecklingen av de digitala plattformar och informationssystem och de lösningar som bygger på öppna gränssnitt som ändringen förutsätter.

Projektet genomfördes av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab samt Närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån i Lappland.

Publikationen Hallintamallit yhdessä tekemiseen - Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen (på finska)

 

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi
  
 

Ytterligare information:

Tuija Ohtonen, tf direktör, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, tfn 0295 037 103

Sirpa Alitalo, industriråd, ordförande för styrgruppen, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 367 1628