Sign In

Framtidens kommandobrygga gör även den osynliga verkligheten synlig

2014-03-17


VTT och Rolls-Royce har planerat hur kommandobryggorna på bogserbåtar, fraktfartyg och oljeborrningsplattformarnas underhållsfartyg fungerar 2025. Lösningsmodellerna bygger på Rolls-Royces konstruktörserfarenhet och expertisen hos fartygsbefäl som arbetar på kommandobryggan. Visionerna om arbetet på framtidens kommandobryggor utformades till berättelser, konceptbilder och slutningen till animerade 3D-videor, som skapades av TrollVFX. Enligt visionen för framtiden inom sjöfarten kan fartygen också styras på distans. VTT forskar detta ämne i ett nytt projekt.

Vid planeringen av innovationer för sjöfarten i framtiden kombinerade forskarna vid VTT i samarbete med Rolls-Royce metoder inom forskning i personalens verksamhet, framtidsforskning och planering av användarupplevelser. Anställda, såsom fartygskaptener och styrmän, medverkade i projektet genom att utvärdera idéer som påverkar säkerheten, energibesparingarna och funktionaliteten.

Med hjälp av lösningar som ligger långt borta i framtiden och presenteras i form av videor kan man förnya tänkandet hos aktörer i branschen.

Arbetet på en kommandobrygga år 2025

En stor del av de idéer som presenteras i filmerna, även de ovanliga uppslagen, kan genomföras med teknik som redan finns.

Intelligenta arbetsplatser justeras automatiskt efter den som sätter sig på platsen. På fönstret projiceras fartygets navigationsdata tillsammans med vyer om det egna fartygets och de främmande fartygens rutter. Med hjälp av teknik för förstärkt verklighet är det möjligt att komplettera informationen på fönstret med uppgifter om de objekt som är synliga i omgivningen. En isanalysator berättar om fartyget kan ta sig genom ismassan framför fartyget tryggt och ekonomiskt. Även i framtiden är det viktigt att den som styr fartyget har hela tiden sikt utanför fartyget: till exempel i mörker visas en värmekamerabild ovanför de objekt som syns i fönstret, vilket gör att styrmannen samtidigt kan följa med den verkliga vyn.

Kommer distansstyrning att införas i sjöfarten i framtiden?

Tekniskt sett är det i stor utsträckning möjligt att styra ett fraktfartyg på distans redan nu. Tanken på ett helt obemannat fraktfartyg förutsätter dock omfattande acceptans i samhället.

Distansstyrning kan redan i dag genomföras på så sätt att vissa funktioner styrs antigen från fartygets kommandobrygga eller alternativt från land. På detta sätt blir det möjligt att öka säkerheten inom sjöfarten, göra arbetsuppgifterna lättare och förbättra rederiernas kostnadseffektivitet.

Ett av de mest framgågsrika FIMECC UXUS-projekt år 2013

Projektet om kommandobryggor genomfördes i FIMECC UXUS-projekt (User experience and usability in complex systems) åren 2012−2013. ”Projektet lyckades kombinera upplevelsebaserad planering, fördjupad psykologisk och funktionell analys av uppgiften och skapande av visioner om framtidens tekniska lösningar och paketera dem i effektfulla futuristiska videor som inspirerar aktörer i branschen att försöka utveckla användarupplevelsebaserade lösningar”, säger programchef Maaria Nuutinen.

FIMECC är ett kluster av strategisk spetskompetens inom metallprodukter och maskinbyggnad. Dess uppgift är att samla uppfattningarna om källorna till framtida konkurrenskraft inom industrin och kunnandet vid forskningsanstalterna. http://www.fimecc.com/

Projektets huvudparter var Rolls-Royce Marine, VTT och Aalto-universitetet. De animerade 3D-videorna skapades av TrollVFX, som är känt för specialeffekterna till filmen Iron Sky.

I ett pågående FIMECC UXUS-projekt koncentrerar sig VTT, Rolls-Royce och TAUCHI på att utveckla distansstyrning av fartyg med hjälp av metoder för förstärkt verklighet. Projektet slutförs år 2015.

Videor om framtidens kommandobrygga på YouTube:

Rolls-Royce presenterar kommandobryggan på framtidens bogserbåt.

Rolls-Royce har tagit fram verksamhetskonceptet i anslutning till FIMECC UXUS projekt, som utvecklar användarupplevelser och användbarhet. Konceptets vision har skapats i samarbete med VTT och Högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet åren 2012–2013.

Videon på YouTube:

 MEDIEMATERIAL

Foto 1: Framtidens kommandobrygga på en fraktfartyg

Foto 2: Framtidens kommandobrygga på en fraktfartyg

Foto 3: Framtidens kommandobrygga på en fraktfartyg

Foto 4: Framtidens kommandobrygga på en bogserbåt

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi