Sign In

Enkelt att införa barns vaccinationsuppgifter i Kasvuseula

2017-02-22

Den finländska webbtjänsten för föräldrar är nu ännu mångsidigare


Föräldrar kan nu hålla koll på sitt barns vaccinationer med hjälp av webbtjänsten Kasvuseula som analyserar barnets tillväxt. Den nya funktionen i Teknologiska forskningscentralen VTT:s tjänst baserar sig på Läkemedelsinformationscentralens tillförlitliga uppgifter om barns vaccination.

Kasvuseula.fi är en lättanvänd webbtjänst som erbjuder föräldrar analyserad och tillförlitlig information om sitt barns tillväxt och eventuella avvikelser i tillväxten. Nu har tjänsten utökats med en ny vaccinationsdel.

Föräldrar kan enkelt föra in sina barns vaccinationer i tjänsten och följa upp hur det rekommenderade vaccinationsprogrammet fullföljs. Uppgifterna om vaccinationerna visualiseras i ett åskådligt diagram som visar vaccinationerna enligt det nationella vaccinationsprogrammet med vägledande vaccinationstider. Kasvuseula fungerar på det här sättet som ett verktyg som stöder och kompletterar den finländska primärvården.

"VTT vill med sin tjänst hjälpa föräldrar att följa sina barns tillväxt och utveckling. När det gäller uppgifterna om tillväxt har tjänsten tagits emot med verklig entusiasm, och jag tror att vaccinationsuppgifterna som är tillgängliga på samma adress kommer att öka tjänstens nytta och användarvänlighet ytterligare", säger kundchef Kari Kohtamäki, enligt vilken uppgifterna om mer än 23 000 barn nu har införts i tjänsten.

"Vi tog med glädje emot VTT:s förslag till samarbete, eftersom det finns ett stort informationsflöde om vacciner på internet. Kasvuseula är en naturlig plats att ge föräldrar lättförståelig och tillförlitlig information om vacciner och vaccinationer. Från Kasvuseula har man enkelt åtkomst till tjänsten Rokotustieto.fi där man kan fördjupa sig i ämnet", säger utvecklingsdirektör Topi Hanhela från Läkemedelsinformationscentralen.

Genom att skapa nya digitala hälsotjänster vill VTT vara en vägvisare för framtidens hälso- och sjukvård.

Kasvuseula: https://kasvuseula.fi/

Se video: https://www.youtube.com/watch?v=G_CCF96yFGQ
 


bildtext:
Föräldrar kan föra in sina barns tillväxt- och vaccinationsuppgifter i den lättanvända webbtjänsten Kasvuseula, som är gratis att använda.

 

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi
  
 

Ytterligare information:

Läkemedelsinformationscentralen
Topi Hanhela, kund- och utvecklingsdirektör
Tfn 040 518 0792

topi.hanhela@laaketietokeskus.fi

KONTAKTA OSS

PB 1000, 02044 VTT
Tel. växel +358 20 722 111
Öppet vardagar kl. 8:00 - 16:30,

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)

info@vtt.fi