Sign In

En mobil enhet som utvecklats av VTT upptäcker oregelbundna hjärtslag och hjälper till att förhindra hjärninfarkter

2016-10-05

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab har utvecklat en mobilapp och en tumstor enhet som hjälper till att förhindra hjärninfarkter i ett tidigt skede, vid asymtomatiskt förmaksflimmer. Den mobila enheten, som detekterar arytmi (oregelbunden hjärtrytm), har testats med utmärkta resultat i cirka två års tid under verkliga förhållanden i samarbete med Åbo universitetscentralsjukhus.

Oregelbunden hjärtrytm tenderar att gå oupptäckt om inga symtom upptäcks vid Holter-övervakning av hjärtaktiviteten.

"Med hjälp av den mobila enheten som har utvecklats av VTT kan användaren registrera sin EKG-signal när arytmi eller andra hjärtsymtom uppträder. Enheten lämpar sig för övervakning av hjärtpatienter i hemmet, före och efter kirurgi. Patienten behöver inte komma in till sjukhuset eftersom data skickas automatiskt från en mobiltelefon till vårdpersonalen via en molntjänst", säger Timo Varpula, chefsforskare på VTT.  

Arytmimeddelanden direkt till mobiltelefonen

Den praktiska och lättanvända Beat2Phone mäter noggrant användarens hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariation för att detektera inte bara oregelbunden hjärtrytm utan även överbelastning och långvarig stress. En hög vilopuls och låg hjärtfrekvensvariation tyder på stress.

Den Android-kompatibla appen och enheten mäter EKG-signaler med en mycket hög samplingshastighet, identifierar enskilda hjärtslag och räknar intervallet mellan hjärtslagen. Enheten är även utrustad med positions- och aktivitetssensorer. Tack vare den flexibla remmen är Beat2Phone bekväm att bära.

Den mobila enheten har testats av hjärtpatienter vid Åbo universitetscentralsjukhus och av elitidrottare med hjärtproblem, som har varit mycket nöjda med den. Elitidrottare och professionella idrottsutövare bör övervaka sin hjärtaktivitet regelbundet eftersom förändringar i EKG kan vara tecken på myokardit eller andra allvarliga tillstånd.

Enheten har hittills testats på cirka 30 användare, varav några även har burit enheten på natten. Testanvändarna är personer som har rapporterade hjärtsymtom, men som inte har upplevt några symtom under tidigare Holter-övervakning.

I testerna bidrog enheten till att detektera förmaksflimmer, arytmi och en hjärtledningsstörning. Patienterna lades in för ytterligare tester när de hade visat sina Beat2Phone-elektrokardiogram för läkaren. Personer som lider av ofarlig oregelbunden hjärtrytm har också rapporterat en förbättrad livskvalitet på grund av att mätanordningen lindrar osäkerheten kring deras tillstånd. Studien pågår fortfarande.

Andra potentiella användare av enheten inkluderar personer som lider av sömnapné.

Enheten väntas börja säljas till konsumenter inom sex månader.

Antalet potentiella användare ökar i och med att andelen äldre personer ökar. Cirka fem procent av befolkningen lider av oregelbunden hjärtrytm, och det drabbar omkring 12 procent av alla över 60 år. Antalet personer som deltar i uthållighetssporter ökar också.

Se videon: https://www.youtube.com/watch?v=KuUijIKJxa0

www.beat2phone.com

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi