Sign In

Bättre idrottsprestationer med hjälp av VTT:s kroppsnära teknologi

2015-09-21

Teknologiska forskningscentralen VTT har i samarbete med Finlands simlandslag och bågskyttar utvecklat kroppsnära elektronik för att förbättra idrottsprestationen. Kroppsnära sensorer kan fästas exempelvis i simpaddlar som simmarna har på händerna och i bågskyttarnas utrustning, varifrån data överförs trådlöst till tränarens smarttelefon eller datorplatta.

Sensorer i simpaddlar ger förbluffande noggrann och mångsidig data om simtekniken. De visar till exempel hur långt simtaget är och hur det ändras under simningen. Därifrån kan man uppskatta vilket förhållandet är mellan simtag och retur. Från simtagets struktur mäter man handens ställning samt vilket tryck simtaget orsakar i olika riktningar.

"Avvikande från många andra grenar är det svårt för en simmare att kontrollera sin prestation i vattnet. Dessutom finns det mycket få sätt att mäta hur simmarens teknik utvecklas, till exempel när det gäller effektiviteten i simtaget. VTT:s teknologi ger möjlighet att studera kraften i simmarens simtag och simtagets rörelsemönster i vattnet utan att störa själva prestationen", säger Simo Karvinen som är tränare för det unga olympiska laget.

Storheter som mäts i bågskytte är antalet rörelser och riktningarna när skytten siktar, tajmingen i olika skeden av prestationen samt rörelsen när pilen avlossas. Kroppsnära sensorer och programvaror i anslutning till dem kan användas under träning, vid test av utrustning och i begränsad omfattning även under tävling för att analysera prestationens kvalitet och förändringar i denna.

"I bågskytte är prestationstekniken dynamisk, men rörelserna är ytterst små och känsliga för ändringar. Denna lösning för analys av rörelser som VTT har utvecklat ger sådan information som inte funnits tidigare. En fortsatt utveckling av lösningen kommer att vara till stor nytta inom coachningen", säger coachningschef Juhana Rüster på Finlands Bågskytteförbund.

”Den trådlösa givarteknologi som VTT har utvecklat kan byggas in i många slags idrottsredskap, till exempel skidstavar, skidor, klubbor, racketar, slagträn, cyklar och den kan till och med användas vid träning av hästar”, berättar forskningsområdeschef Raimo Korhonen på VTT.

Teknologin är redan klar att tas i bruk i träningen. VTT letar nu efter samarbetspartner för att bredda sensorteknologins tillämpningsområde och kommersialisera tekniken.
 

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi
  
 

KONTAKTA OSS

PB 1000, 02044 VTT
Tel. växel +358 20 722 111
Öppet vardagar kl. 8:00 - 16:30,

KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)

info@vtt.fi