Sign In

Antti Vasara blir ny vd för VTT Ab

2015-07-22

Styrelsen för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab har utsett TkD Antti Vasara till ny vd för VTT från 1.11.2015.

Antti Vasara (49 år) är för närvarande medlem av ledningsgruppen för Tieto Abp med ansvarsområdet Branschgruppen för produktutvecklingstjänster. Han har tidigare i Nokia Abp varit ansvarig i flera positioner: direktör för produktlinjen, ledare för produktutvecklingen och strategidirektör. Före det här har Antti Vasara varit vd för ett programvaruföretag och verkat som konsult för affärsledning hos McKinsey & Company. Utöver chefsbefattningar inrikes och utrikes har han också lång erfarenhet av styrelsearbete både i börsnoterade och icke börsnoterade företags styrelser.

Aaro Cantell, styrelseordförande i VTT, kommenterar rekryteringen: "Vi är nöjda med valet. Antti har en lång och bred erfarenhet av affärsverksamhet och resultatansvar både i inhemska och internationella företag. Han har visioner om hur man bygger kundfokuserad affärsverksamhet och erfarenhet om ledarskap med kompetenta experter. Ytterligare har han förmåga att inse de möjligheter teknologin ger för att skapa nytt kommersiellt mervärde. Vi tror i styrelsen att under hans ledning kan VTT bli en ännu mer smidig och kundfokuserad partner för inhemska och internationella företag samt bli en alltmer synlig accelerator och påverkare inom teknologin i Finland."

"VTT är en uppskattad institution, som har varit med om att bygga det finländska välståndet i över 70 år. För mig är det en stor ära att få fortsätta detta arbete med de erfarna proffsen inom teknologibranschen på VTT. Jag vill vara med om att lyfta nivån på, uppskattningen och effekterna av den finländska forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i det finländska samhället. Att utveckla och sammankoppla spetskompetens på nya sätt för att åstadkomma ekonomisk tillväxt är i dessa tider en stor utmaning, men i Finland har VTT enligt min åsikt exceptionellt goda förutsättningar att göra detta", säger Antti Vasara.

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi
  
 

Mer information:

Styrelseordförande Aaro Cantell tfn 0400 706072

Blivande verkställande direktör Antti Vasara tfn 040 556 5776