Sign In

Nyheter

 

​​​​

 

 


VTT: Cirkulär ekonomi kan förbättra vindkraftens lönsamhet – och vice versa

Cirkulär ekonomi kan dra nytta av överbliven vindkraft så att lönsamheten för energisystemet som helhet förbättras.Finländska företag ska ligga i världstoppen för vattenansvar – en ny färdplan visar vägen

Målet med den färdplan som Aalto-universitetet, Naturresursinstitutet och VTT har utarbetat med jord- och skogsbruksministeriets finansiering är att finländska företag år 2030 toppar listan över världens bästa företag i vattenansvar.Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna

Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa klimatförändringen.Återvinning av rent vatten och näringsämnen ur avfallsvatten från skärgården, båtar och fiskeförädlingar fortskrider till testfasen

Våren 2019 startar VTT försök på Åland och i Åbo skärgård, under vilka man med ett avfallsvattenreningsverk inbyggt i en container producerar rent vatten ur avfallsvatten samt återvinner näringsämnen och en kolfraktion som avfallsvattnet innehåller.Forskningsprogrammet KYT2018 utvecklar nationell kompetens inom kärnavfallshantering

Det nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering KYT2018 är i slutet av sin fyraårsperiod.Nya lösningar kring mat : Fazer, IBM och VTT startar innovationsekosystem och forskningsrestaurang

Fazer, VTT och IT-företaget IBM inleder samarbete i syfte att skapa ett öppet innovationsekosystem som tar fram lösningar kring mat.Omfattande sammanslutning till stöd för strategisk offentlig upphandling

Finländska hållbara och innovativa offentliga upphandlingar stöds framöver genom ett omfattande nätverkssamarbete, KEINO.Gemensamma digitala plattformar och informationssystem stöder landskapsreformen

​Projektet YritysDigipalvelut, som har undersökt användningen och utvecklingen av de digitala systemen för företagstjänster, genomfördes av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab samt Närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån i Lappland.Trafi effektiviserar sitt informationskapital – VTT utvärderar effektiviteten hos Trafis data

Trafis omfattande informationskapital ska i största möjliga utsträckning betjäna såväl medborgarna som affärsverksamheten. De datamassor som administreras av offentliga organ kan också effektivare utnyttjas av förvaltningen. Dessa möjligheter utreds i ett nyligen påbörjat forskningsprojekt.Drönarprojekt bereder mark för ny affärsverksamhet med Tekes-finansiering

Projektet DroneKnowledge fick en betydande Challenge Finland -finansiering av Tekes, med hjälp av vilken forskningen och affärsverksamheten som baserar sig på drönare, eller flygande robotar, förväntas göra stora framsteg.Offentligt finansierad kärnsäkerhetsforskning förbättrar säkerheten

SAFIR2018, det offentligt finansierade forskningsprogrammet kring kärnkraftverkens säkerhet har kommit halvvägs på sin fyraåriga färd. På halvvägsseminariet i Innopoli i Esbo den 23–24 mars kommer man att bedöma de framsteg man hittills gjort.Enkelt att införa barns vaccinationsuppgifter i Kasvuseula

Föräldrar kan nu hålla koll på sitt barns vaccinationer med hjälp av webbtjänsten Kasvuseula som analyserar barnets tillväxt.75-åriga VTT: En livslängd antal år innovationer, forskning och teknologi

Teknologiska forskningscentralen VTT grundades exakt 75 år sedan: En livslängd antal år innovationsarbete och forskning med passion, som har gett Finland konkurrenskraft, arbetsplater och välmående.Goda resultat med UPM:s träbaserade diesel i busstrafik

UPM har med framgång testat inhemskt träbaserat dieselbränsle både i laboratorium och ute i trafiken.En mobil enhet som utvecklats av VTT upptäcker oregelbundna hjärtslag och hjälper till att förhindra hjärninfarkter

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab har utvecklat en mobilapp och en tumstor enhet som hjälper till att förhindra hjärninfarkter i ett tidigt skede, vid asymtomatiskt förmaksflimmer.Finland har hög kompetens inom cybersäkerhet – men vi behöver en klarare nationell vision och ett djupare samarbete inom branschen

Teknologiska forskningscentralen VTT och Cyberlab Ab har utrett nuläget, framtidsutsikterna och starka och svaga sidor i fråga om Finlands kompetens inom cybersäkerhet.De nya kamerorna för automatisk övervakning på Ring I väntas minska antalet olyckor

I början av februari tas kameror för automatisk övervakning, så kallade plåtpoliser, för första gången i bruk på Ring I. Vid många mätningsställen på Ring I beräknas antalet fordon uppgå till cirka 90 000 per dygn. En betydande del av dessa kör för fort. Ring I är det vägavsnitt där det sker mest olyckor i Finland: det årliga antalet olyckor är cirka 240 och antalet personskador 40. Mer än 500 fordon är årligen inblandade i krockar på denna vägsträcka.Bättre idrottsprestationer med hjälp av VTT:s kroppsnära teknologi

Teknologiska forskningscentralen VTT har i samarbete med Finlands simlandslag och bågskyttar utvecklat kroppsnära elektronik för att förbättra idrottsprestationen. Kroppsnära givare kan fästas exempelvis i simpaddlar som simmarna har på händerna och i bågskyttarnas utrustning, varifrån data överförs trådlöst till tränarens smarttelefon eller datorplatta.Antti Vasara blir ny vd för VTT Ab

Styrelsen för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab har utsett TkD Antti Vasara till ny vd för VTT från 1.11.2015.Rapport: Finland ett Silicon Valley för industriellt internet-Skapar eller förstör industriellt internet arbetstillfällen?

Enligt forskare vid Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Näringslivets forskningsinstitut innebär industriellt internet en chans för Finland att öka välfärden och produktiviteten och bli ett attraktivt investeringsobjekt.