Sign In

Media

Vi tar fram unika resultat för människan med hjälp av teknologi och vetenskap

 Aktuellt

AKTUELLT
Image 1
14.10.2019

Finländska företag ska ligga i världstoppen för vattenansvar – en ny färdplan visar vägen

Målet med den färdplan som Aalto-universitetet, Naturresursinstitutet och VTT har utarbetat med jord- och skogsbruksministeriets finansiering är att finländska företag år 2030 toppar listan över världens bästa företag i vattenansvar.
Image 1
20.03.2019

Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna

Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa klimatförändringen.
Image 1
05.02.2019

Återvinning av rent vatten och näringsämnen ur avfallsvatten från skärgården, båtar och fiskeförädlingar fortskrider till testfasen

Våren 2019 startar VTT försök på Åland och i Åbo skärgård, under vilka man med ett avfallsvattenreningsverk inbyggt i en container producerar rent vatten ur avfallsvatten samt återvinner näringsämnen och en kolfraktion som avfallsvattnet innehåller.
Image 1
29.01.2019

Forskningsprogrammet KYT2018 utvecklar nationell kompetens inom kärnavfallshantering

Det nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering KYT2018 är i slutet av sin fyraårsperiod.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 News

14.10.2019

Finländska företag ska ligga i världstoppen för vattenansvar – en ny färdplan visar vägen

Målet med den färdplan som Aalto-universitetet, Naturresursinstitutet och VTT har utarbetat med jord- och skogsbruksministeriets finansiering är att finländska företag år 2030 toppar listan över världens bästa företag i vattenansvar. 20.03.2019

Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna

Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa klimatförändringen. 05.02.2019

Återvinning av rent vatten och näringsämnen ur avfallsvatten från skärgården, båtar och fiskeförädlingar fortskrider till testfasen

Våren 2019 startar VTT försök på Åland och i Åbo skärgård, under vilka man med ett avfallsvattenreningsverk inbyggt i en container producerar rent vatten ur avfallsvatten samt återvinner näringsämnen och en kolfraktion som avfallsvattnet innehåller.29.01.2019

Forskningsprogrammet KYT2018 utvecklar nationell kompetens inom kärnavfallshantering

Det nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering KYT2018 är i slutet av sin fyraårsperiod. 12.09.2018

Nya lösningar kring mat : Fazer, IBM och VTT startar innovationsekosystem och forskningsrestaurang

Fazer, VTT och IT-företaget IBM inleder samarbete i syfte att skapa ett öppet innovationsekosystem som tar fram lösningar kring mat. 13.03.2018

Omfattande sammanslutning till stöd för strategisk offentlig upphandling

Finländska hållbara och innovativa offentliga upphandlingar stöds framöver genom ett omfattande nätverkssamarbete, KEINO.28.02.2018

Gemensamma digitala plattformar och informationssystem stöder landskapsreformen

​Projektet YritysDigipalvelut, som har undersökt användningen och utvecklingen av de digitala systemen för företagstjänster, genomfördes av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab samt Närings-, trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån i L22.08.2017

Trafi effektiviserar sitt informationskapital – VTT utvärderar effektiviteten hos Trafis data

Trafis omfattande informationskapital ska i största möjliga utsträckning betjäna såväl medborgarna som affärsverksamheten. De datamassor som administreras av offentliga organ kan också effektivare utnyttjas av förvaltningen. Dessa möjligheter utreds i et04.05.2017

Drönarprojekt bereder mark för ny affärsverksamhet med Tekes-finansiering

Projektet DroneKnowledge fick en betydande Challenge Finland -finansiering av Tekes, med hjälp av vilken forskningen och affärsverksamheten som baserar sig på drönare, eller flygande robotar, förväntas göra stora framsteg.23.03.2017

Offentligt finansierad kärnsäkerhetsforskning förbättrar säkerheten

SAFIR2018, det offentligt finansierade forskningsprogrammet kring kärnkraftverkens säkerhet har kommit halvvägs på sin fyraåriga färd. På halvvägsseminariet i Innopoli i Esbo den 23–24 mars kommer man att bedöma de framsteg man hittills gjort.22.02.2017

Enkelt att införa barns vaccinationsuppgifter i Kasvuseula

Föräldrar kan nu hålla koll på sitt barns vaccinationer med hjälp av webbtjänsten Kasvuseula som analyserar barnets tillväxt. 16.01.2017

75-åriga VTT: En livslängd antal år innovationer, forskning och teknologi

Teknologiska forskningscentralen VTT grundades exakt 75 år sedan: En livslängd antal år innovationsarbete och forskning med passion, som har gett Finland konkurrenskraft, arbetsplater och välmående. 29.11.2016

Goda resultat med UPM:s träbaserade diesel i busstrafik

UPM har med framgång testat inhemskt träbaserat dieselbränsle både i laboratorium och ute i trafiken. 05.10.2016

En mobil enhet som utvecklats av VTT upptäcker oregelbundna hjärtslag och hjälper till att förhindra hjärninfarkter

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab har utvecklat en mobilapp och en tumstor enhet som hjälper till att förhindra hjärninfarkter i ett tidigt skede, vid asymtomatiskt förmaksflimmer. 19.02.2016

Finland har hög kompetens inom cybersäkerhet – men vi behöver en klarare nationell vision och ett djupare samarbete inom branschen

Teknologiska forskningscentralen VTT och Cyberlab Ab har utrett nuläget, framtidsutsikterna och starka och svaga sidor i fråga om Finlands kompetens inom cybersäkerhet.01.02.2016

De nya kamerorna för automatisk övervakning på Ring I väntas minska antalet olyckor

I början av februari tas kameror för automatisk övervakning, så kallade plåtpoliser, för första gången i bruk på Ring I. Vid många mätningsställen på Ring I beräknas antalet fordon uppgå till cirka 90 000 per dygn. En betydande del av dessa kör för fort.21.09.2015

Bättre idrottsprestationer med hjälp av VTT:s kroppsnära teknologi

Teknologiska forskningscentralen VTT har i samarbete med Finlands simlandslag och bågskyttar utvecklat kroppsnära elektronik för att förbättra idrottsprestationen. Kroppsnära givare kan fästas exempelvis i simpaddlar som simmarna har på händerna och i bå22.07.2015

Antti Vasara blir ny vd för VTT Ab

Styrelsen för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab har utsett TkD Antti Vasara till ny vd för VTT från 1.11.2015. 29.04.2015

Rapport: Finland ett Silicon Valley för industriellt internet-Skapar eller förstör industriellt internet arbetstillfällen?

Enligt forskare vid Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT och Näringslivets forskningsinstitut innebär industriellt internet en chans för Finland att öka välfärden och produktiviteten och bli ett attraktivt investeringsobjekt.07.01.2015

VTT blev aktiebolag 1.1.2015

 Händelser