Sign In

Genomslagskraft

Vår genomslagskraft byggs upp av våra spets- och innovationsprogram, olika forsknings- och industrinätverk samt våra publikationer

Genomslagskraft

​VTT för Finlands framtid – fem grundvärderingar:

 • Välfärd genom naturresurser
 • Självförsörjning via rena energisystem
 • Konkurrenskraft från förnybar industri
 • Smarta samhällen – en fungerande vardag och goda förbindelser
 • Finland på toppen av den digitala utvecklingen


 

Besök våra webbsidor på engelska för att läsa mer om våra referenser, exempel på våra forskningsresultat, vår forsknings- och innovationsstrategi, våra nätverk och partners och våra spets- och innovationsprogram.

VTT innehar flera roller:

VTT skapar affärsverksamhet av teknologi

VTT är en vägvisare för finska företag och för dem den viktigaste FoU-samarbetspartnern bland de offentliga forskningsorganisationerna. VTT:s högklassiga tillämpade teknologiforskning ökar stora och små företags konkurrenskraft och stöder skapande av ny affärsverksamhet. VTT:s kunskaps- och forskarresurser förbättrar och effektiverar företagens FoU-verksamhet.

VTT är en central aktör inom det finska innovationssystemet

VTT stärker forskning på toppnivå i finska teknologicentra och gör dem till starka knutpunkter i det internationella innovationsnätverket. VTT främjar också lokal innovationsverksamhet och ökar därmed välmående och konkurrenskraft. Genom att ta fram ny teknologi kan VTT öka näringslivets tillit till innovationsverksamheten.

VTT skapar välmående i samhället

VTT hjälper sina kunder att skapa nya affärsmöjligheter och ökar därmed uppkomsten av nya arbetsplatser, välmående samt samhällets trygghet och hälsa. Genom att ta fram nya lösningar och forskningsdata hjälper VTT industrin och offentliga tjänster att utvecklas. VTT:s expertkunskap ligger som grund för utveckling av normer och standarder och stärker och utvidgar därmed kunskapsbasen för samhälleligt beslutsfattande.

​Vår genomslagskraft som producent av innovationer och forskningsresultat framkommer i bilden ovan;
​VTT ger överlägset mest avkastning på investering när det gäller att främja innovationer.

Se videon “VTT Tomorrow”:

 

​VTT har genom sitt kunnande tagit fram lösningar som är värda hundratals miljoner. Med dessa lösningar har våra kunder och samhället förbättrat produktiviteten och skapat välmående.

VTT påverkar tillväxt, arbetstillfällen och välfärden främst genom att förbättra sina kunders konkurrenskraft. VTT:s verksamhet har effekt på företag och industrin, innovationsmiljön samt samhället.

Kunderfarenheter av VTT:s projekt

Den procentuella andelen av de kunder som deltog VTT:s kundenkät och som hade haft den ifrågavarande effekten som mål för samarbetet.

 • 96 % av kunderna sa att samarbetet främjade nätverksbyggande
 • 93 % upplevde att den egna kunskapsbasen och det egna kunnandet hade ökat tack vare samarbetet med VTT
 • 81 % berättade att projektet med VTT snabbade upp eller effektiverade forsknings- och utvecklingsverksamheten
 • 77 % sa att projektet med VTT var en tillgång i marknadsföring
 • 70 % av kunderna berättade att man som resultat av samarbetet utvecklade nya eller förbättrade tjänster, produkter eller processer
 • 69 % upplevde att samarbetet inverkade positivt på skapandet av nya möjligheter för affärsverksamhet
 • 68 % sa att deras konkurrenskraft förbättrats tack vare samarbetet med VTT
 • 56 % kunde berätta att man som resultat av samarbetet tagit fram en ny affärsmodell eller ett nytt affärskoncept
 • 53 % kunde som resultat av samarbetet ta i bruk en alldeles ny teknologi

 

Källa: Taloustutkimus Oy, VTT:s kundenkät, 2015

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi