Sign In

Framtidens klimat

VTT-översikt 2016

Nya sätt för att bromsa upp energiförbrukning

Stadsvy gågataVTT tillsammans med andra aktörer skapar visioner om nya sätt att bromsa upp energiförbrukningen. Behovet av centraliserad värme och utsläppen från värmeproduktionen kan minskas till exempel genom att utnyttja SPILLVÄRME FRÅN INDUSTRIN I FJÄRRVÄRMENÄTET.

Läs mera (på engelska):

Huge leap in digital computing energy efficiency speeds up deployment of IoT

Novel energy inside a microcircuit chip: VTT developed an efficient nanomaterial-based integrated energy storage

Spinnova's new wood fibre fabric displayed for the first time   

 

TransSmart främjar smart transportation

ElbussI programmet TransSmart samarbetar VTT och Helsingforsregionens trafik (HRT) för att främja trafik som använder energi med låga koldioxidutsläpp. Helsingfors satsar på att GÖRA KOLLEKTIVTRAFIKEN ELEKTRISK.

Läs mera (på engelska):

Sustainability criteria for transport biofuels need improvements

Great results from testing UPM’s wood-based diesel in buses

 

 ​BIO-CLC-TEKNIK testad på Bioruukki


Bioruukki träpelletsVTT har utvecklat BIO-CLC-TEKNIK för förbränning av biomassa vid el- och värmeproduktionsanläggningar i Finland. Den nya metoden har testats med träpellets i Bioruukki vid VTT. Metoden förbättrar driftsgraden inom elproduktionen.

Läs mera (på engelska):

VTT develops combustion technologies for biomass – aims at negative emissions

Tillförlitlig metod för att mäta utsläpp av svart kol från fartyg


Arktiskt forskningsskeppVTT har i samarbete med Meteorologiska institutet, universitet och flera företag utvecklat en entydig och tillförlitlig metod att fastställa och mäta utsläppen av SVART KOL FRÅN FARTYG. Resultaten kan utnyttjas i planeringen av åtgärder inför åtstramningen av utsläppsnormerna.

Läs mera (på engelska):

Shipping must prepare for stricter black carbon emission regulations: Finns improve the reliability of international measurement techniques

 

Risker med artificiell förändring av klimatet undersökta av VTT


KlimatARTIFICIELL FÖRÄNDRING AV KLIMATET, till exempel spegling av solstrålning tillbaka till rymden, har föreslagits som en metod för att göra klimatet svalare i stället för att minska utsläppen. VTT och Meteorologiska institutet har undersökt RISKERNA i anslutning till detta.

Läs mera (på engelska):

Uncertainties related to climate engineering limit its use in curbing climate change

Biogas kan omvandlas till råvarukällor


Metanotrof cellmassaMed hjälp av VTT:s metod kan till och med små källor till BIOGASER som innehåller metan omvandlas till råvarukällor för djurfoder eller BIOPLAST på lantgårdar, soptippar och avloppsreningsverk. Lösningen gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mera (på engelska):

Protein feed and bioplastic from farm biogas

 

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi