Sign In

FoU-infrastruktur

VTT-översikt 2016

VTT:s unika forskningsinfrastruktur möjliggör utvecklingskedjor för nya produkter med start ifrån grundforskning och processutveckling till prototyputveckling, kostnadseffektiva pilotprojekt och småskalig produktion. VTT har 9 storskaliga pilotianläggningar och 16 forskningsanläggningar.

Bioruukki

Nordens största forskningsanläggning för bioekonomi snabbar upp kommersialiseringen av innovationer inom bioekonomi.

Pilotanläggning för bioteknik och livsmedelsforskning

snabbar upp uppkomst av innovationer inom bioekonomi och kommersialisering av dem.

Micronova

Renrum för tillverkning av kisel-, glas- och tunnmembranbaserade mikrosystem.

MIKES – Metrologis tid- och frekvenslaboratorium

Det nationella mätnormallaboratoriet för tid och frekvens.

Motorlaboratoriet

för forskning kring personbilars och tunga fordons energieffektivitet, utsläpp och forskning kring andra generationens biobränslen.

PrintoCent

Världens första industrialiseringsanläggning för printad elektronik. Idén är att tillverka printad elektronik i stora mängder för integrering i massprodukter.

ROViR - Centrum för fjärrstyrning och virtuell teknik

Tjänster inom fjärrstyrning och virtuell teknik för industrins behov.

Pilotanläggning för nya fiberprodukter

Revolutionerar totalt utveckling av nya produkter och stöder förnyelse av skogsindustrin.

Kärnsäkerhetshuset

För forskning kring kärnkraftsteknologisäkerhet.

KONTAKTA OSS
KUNDTJÄNST
(på finska och engelska)
E-postinfo@vtt.fi